Dafikri, M., Kamal, E., & Damanhuri, H. . (2022). Sebaran Propagul di Kawasan Mangrove Sungai Gemuruh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan: Sebaran Propagul di Kawasan Mangrove . AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences , 1(1), 34-39. https://doi.org/10.32734/jafs.v1i1.8616