Dafikri, M., Kamal, E. and Damanhuri, H. . (2022) “Sebaran Propagul di Kawasan Mangrove Sungai Gemuruh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan: Sebaran Propagul di Kawasan Mangrove ”, AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences , 1(1), pp. 34-39. doi: 10.32734/jafs.v1i1.8616.