[1]
M. Dafikri, E. Kamal, and H. . Damanhuri, “Sebaran Propagul di Kawasan Mangrove Sungai Gemuruh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan: Sebaran Propagul di Kawasan Mangrove ”, AQUACOASTMARINE: J.Aquat.Fish.Sci, , vol. 1, no. 1, pp. 34-39, Mar. 2022.