FRISKA, M. . Identifikasi kromosom hasil cangkok anakan salak Sidempuan (Salacca sumatrana Becc.) di Kecamatan Angkola Barat. Jurnal Online PERTANIAN TROPIK, v. 6, n. 3, p. 466-471, 1 Dec. 2019.