Friska, M. . (2019) “Identifikasi kromosom hasil cangkok anakan salak Sidempuan (Salacca sumatrana Becc.) di Kecamatan Angkola Barat”, Jurnal Online PERTANIAN TROPIK, 6(3), pp. 466-471. doi: 10.32734/jpt.v6i3.3211.