(1)
Mauk, V. .; Laksono, K. .; Mintowati; Pairin, U. .; Darni; Suhartono. VARIASI BAHASA TETUN DALAM KOMUNIKASI MASYARAKAT DESA BUILARAN DILIHAT DARI SEGI PEMAKAI DAN TEMPAT: KAJIAN SOSIOLINGUISTIK. lingtersa 2022, 3, 31-41.