MAUK, V. .; LAKSONO, K. .; MINTOWATI; PAIRIN, U. .; DARNI; SUHARTONO. VARIASI BAHASA TETUN DALAM KOMUNIKASI MASYARAKAT DESA BUILARAN DILIHAT DARI SEGI PEMAKAI DAN TEMPAT: KAJIAN SOSIOLINGUISTIK. Linguistik, Terjemahan, Sastra (LINGTERSA), v. 3, n. 1, p. 31-41, 21 Feb. 2022.