Editorial Team

CHIEF EDITOR

Wilda Hafni Lubis 

(Universitas Sumatera Utara)

UNIVERSITY PAGESINTA |SCOPUS  | ORCIDGOOGLE SCHOLAR 

 

 

 

MANAGING EDITOR

 Nurdiana 

(Universitas Sumatera Utara)

UNIVERSITY PAGE SINTA GOOGLE SCHOLAR

 

 

 

EDITORIAL BOARD

Pitu Wulandari 

(Universitas Sumatera Utara)

UNIVERSITY PAGESINTA | ORCIDSCOPUS | GOOGLE SCHOLAR

 

Tadeus Arufan Jasrin

(Universitas Padjadjaran)

UNIVERSITY PAGE SINTASCOPUS  | GOOGLE SCHOLAR

 

Ardo Sabir

(Universitas Hasanuddin)

UNIVERSITY PAGESCOPUSGOOGLE SCHOLAR

 

Donni Sonjaya   

(SEGI University, Malaysia)

UNIVERSITY PAGEGOOGLE SCHOLAR

 

Ricca Chairunnisa

(Universitas Sumatera Utara)

UNIVERSITY PAGE |  SINTA|SCOPUS|ORCIDGOOGLE SCHOLAR 

 

 

 

ENGLISH EDITOR

Darmayanti Siregar

(Universitas Sumatera Utara)

UNIVERSITY PAGESINTA | ORCIDSCOPUS | GOOGLE SCHOLAR

 

 

 

LAYOUT EDITOR

Zahra Kharina Nasution  

(Universitas Sumatera Utara)

UNIVERSITY PAGE

 

 

 

SECRETARIAT

Pocut Astari   

(Universitas Sumatera Utara)

UNIVERSITY PAGE  | SINTA GOOGLE SCHOLAR